Καλή κι ευλογημένη η Νέα Χρονιά 2020 !

« Ο νέος χρόνος ευχόμαστε πολλές χαρές να δώσει, κι αν ήταν λίγες του παλιού να μας τις συμπληρώσει! »

Ευχόμαστε μέσα απ’ την καρδιά μας μια χρονιά διαφορετική , με 2020 πόρτες ανοιχτές προς την Αγάπη, τη γαλήνη και χαρά, αλλά πάντα με ΥΓΕΙΑ !

Ο Ιερατικώς Προϊστάμενος, Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ. Συμβουλίου.