Διοικητικό Συμβούλιο

«Το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο»
(Εκλέχθηκε την 6η Απριλίου 2014)
Πρόεδρος: ΒΕΡΕΒΗΣ Απόστολος
Αντιπρόεδρος: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ιωάννης
Γ. Γραμματέας: ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Όλγα
Ταμίας: ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος

Μέλη:

  1. ΔΡΑΚΑΚΗΣ Χαράλαμπος
  2. ΓΑÏΤΗΣ Ματθαίος
  3. ΚΑΜΠΑΝΗΣ Γεώργιος
  4. ΣΕΛΗΝΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος
  5. ΖΑΜΑΡΙΑΣ Γεώργιος