Έντυπα εγγραφής

Οι εγγραφές γίνονται κατα την διάρκεια όλου του έτους στέλνοντας τα ανίστοιχα έντυπα στην έδρα του σχολείου : 2, avenue Desambrois – 06000 Nice (Ecole Grecque de Nice Côte d’Azur et Monaco).

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Έντυπο 6_Γενικό έντυπο εγγραφής Τ.Ε.Γ._2023 (3)