Έντυπο εγγραφής

Οι εγγραφες γίνονται κατα την διάρκεια όλου του έτους στέλνοντας το ανίστοιχο έντυπο στήν έδρα του σχολείου : 2, avenue Desambrois (Ecole Grecque de Nice Côte d’Azur et Monaco).

FORMULAIRE D’INSCRIPTION D’ELEVE NIVEAU PRIMAIRE-COLLEGE-LYCEE