Έντυπα εγγραφής

Οι εγγραφές γίνονται κατα την διάρκεια όλου του έτους στέλνοντας τα ανίστοιχα έντυπα στην έδρα του σχολείου : 2, avenue Desambrois – 06000 Nice (Ecole Grecque de Nice Côte d’Azur et Monaco).

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

'Εντυπο Εγγραφής ΤΕΓ 2017 -18
ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ