Έντυπα εγγραφής

Οι εγγραφές γίνονται κατα την διάρκεια όλου του έτους στέλνοντας τα ανίστοιχα έντυπα στην έδρα του σχολείου : 2, avenue Desambrois – 06000 Nice (Ecole Grecque de Nice Côte d’Azur et Monaco) ή με email.

Στην περίπτωση αποστολής με email, η προτιμώμενη μορφή εγγράφου είναι “pdf” και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και ευδιάκριτα και ευανάγνωστα, όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία. Ονοματεπώνυμα που δεν είναι ελληνικά, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στη γλώσσα προέλευσής τους.

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Έγγραφο Συγκαταθέσης Γονέα

Γενικό Εντυπο Εγγραφής ΤΕΓ