Σύλλογος Γονεών και Κηδεμόνων

Σύλλογος Γονεών και Κηδεμόνων του Ελληνικού Σχολείου

syllogos goneonΑγαπητοί γονείς,

Για την ενημέρωσή σας, επισυνάπτω τους εκλεγμένους εκπροσώπους του νέου διοικητικού συμβουλίου «Συλλόγος Γονέων και Κηδεμόνων» που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιάννης  ΑΛΙΦΕΡΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαγδαληνή  ΝΕΝΕ
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΑΝΘΟΣ ΓΑÏΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  Δήμητρα ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ
ΜΕΛΟΣ Κατερίνα Σεραϊδάρη  ΣΕΡΑÏΔΑΡΗ

Στόχος αυτού, η όσο το δυνατόν καλύτερη οργάνωση, επικοινωνία, πρόοδος και εξέλιξη του Ελληνικού σχολείου. Η εμπέδωση στενής συνεργασίας μεταξύ οικογενείας και Σχολείου για την ορθότερη διεξαγωγή του έργου της διαπαιδαγωγήσεως των μαθητών. Η κατά το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του Σχολείου για την επιτυχία των σκοπών του. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη στην οικογένεια και γενικά την κοινωνία της εκπαιδευτικής συνείδησης, η οποία να στηρίζεται πάνω σε ηθικές θρησκευτικές και εθνικές αρχές.

Στη διάθεσή σας,

Φιλικά,
Γιάννης  ΑΛΙΦΕΡΗΣ