Μητρόπολη Γαλλίας

gallias

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας, υπέρτιμος και έξαρχος Ευρώπης, κ.Δημήτριος Πλουμής, γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στις 06 Νοεμβρίου 1979. Είναι πτυχιούχος της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής
Θεσσαλονίκης και του τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. Το 2001 χειροτονήθηκε Διάκονος υπό του Μητροπολίτου Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κυρού Προκοπίου και το έτος 2007 πρεσβύτερος υπό του Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβα. Από το 2015 έως το 2021, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γαλλίας κ.Εμμανουήλ, υπηρέτησε ως προϊστάμενος της ιστορικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Μασσαλίας και ως Αρχιερατικός Επίτροπος Νοτίου Γαλλίας. Συμμετείχε σε Επιτροπές Διαχριστιανικού Διαλόγου και Διαθρησκειακών Σχέσεων (Marseille Espėrance, Radio Dialogue), εκπροσωπώντας την Ιερά Μητρόπολη Γαλλίας και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ομιλεί την γαλλική και την αγγλική.

Την 20η Ιουλίου 2021 εξελέγη παμψηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Μητροπολίτης Γαλλίας και χειροτονήθηκε υπό του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.Βαρθολομαίου την 25η του ιδίου μηνός στον πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γαλλίας, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Εὐρώπης, κ. Ἐμμανουήλ (Ἀδαμάκης) ἐγεννήθη ἐν Ἁγίῳ Νικολάῳ Κρήτης τήν 19ην Δεκεμβρίου 1958, ἔνθα καί διήκουσε τά ἐγκύκλια μαθήματα. Ἐσπούδασεν εἰς τήν Παιδαγωγικήν Ἀκαδημίαν Ἡρακλείου Κρήτης, ἐπραγματοποίησε δ’ εὐρυτέρας σπουδάς εἰς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοῦ Καθολικοῦ Ἰνστιτούτου Παρισίων, παραλλήλως πρός τάς θεολογικάς αὐτοῦ σπουδάς ἐν τῷ Θεολογικῷ Ἰνστιτούτῳ τοῦ Ἁγίου Σεργίου Παρισίων.

Τό 1984 ἔλαβε μεταπτυχιακόν δίπλωμα (Μaster) τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ἰνστιτούτου τοῦ Καθολικοῦ Πανεπιστημίου Παρισίων, τό δέ ἐπόμενον ἔτος τό προδιδακτορικόν δίπλωμα ἐκ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Σορβόνης (Paris IV) εἰς τήν ἱστορίαν τῶν Θρησκειῶν. Διάκονος καί Πρεσβύτερος ἐχειροτονήθη τό 1985. Τό ἔτος 1987 ἔλαβε μεταπτυχιακόν τίτλον (Master) ἐκ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Τιμίου Σταυροῦ Βοστώνης καί ἀνέλαβε καθήκοντα Πρωτοσυγκέλλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Βελγίου, διατελέσας καί Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας τῶν Ἀρχιστρατήγων Μιχαήλ καί Γαβριήλ Βρυξελλῶν.

Ἀπό τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 1995 ἀνέλαβε τήν διεύθυνσιν τοῦ νεοσυστάτου Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει. Τήν 5ην Σεπτεμβρίου 1996 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Ἐπίσκοπος τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ρηγίου, ὡς Βοηθός Ἐπίσκοπος παρά τῷ Μητροπολίτῃ Βελγίου. Τήν 20ήν Ἰανουαρίου 2003 ἐξελέγη παμψηφεί ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου Μητροπολίτης Γαλλίας ἐνῶ ἀνετέθη εἰς αὐτόν ἐκ παραλλήλου καί ἡ ἐκπροσώπησις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Θεολογικόν Διάλογον τῆς Ὀρθοδοξίας μετά τῶν Ἀρχαίων Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, ἐξακολουθῶν ἅμα νά κατέχῃ τάς θέσεις τοῦ Διευθυντοῦ Γραφείου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας παρά τῇ Εὐρωπαϊκῇ Ἑνώσει καί τοῦ Προέδρου, ἀπό χριστιανικῆς πλευρᾶς, τῶν διμερῶν Ἀκαδημαϊκῶν Συναντήσεων μετά τοῦ Ἰσλάμ καί τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ.

Τυγχάνει μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (ΚΕΚ). Μετέσχε πολλῶν οἰκουμενικῶν καί ἐπιστημονικῶν συνεδρίων.

Ὁμιλεῖ τήν ἀγγλικήν καί γαλλικήν, γνωρίζει δέ τήν γερμανικήν καί ἰταλικήν.