ΔΣ και Μέλη Συλλόγου

Το Δ.Σ. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος ΑΛΙΦΕΡΗΣ Γιάννης
Αντιπρόεδρος ΝΕΝΕ Μαγδαληνή
Γ. Γραμματέας ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ Δήμητρα
Ταμίας ΓΑÏΤΗΣ Ματθαίος
Μέλος ΣΕΡΑÏΔΑΡΗ Αικατερίνη

ΛΙΣΤΑ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΝΙΚΑΙΑΣ – ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ – ΜΟΝΑΚΟ
2018- 2019