Διοικητικό Συμβούλιο Συλλόγου

Το Δ.Σ. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

Πρόεδρος ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Τατιάνα
Αντιπρόεδροι ΑΛΙΦΕΡΗΣ Γιάννης, ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΗΣ Άγγελος
Γραμματέας ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗΣ Αλέξανδρος
Ταμίας ΓΑÏΤΗΣ Ματθαίος
Μέλος ΠΕΤΡΙΔΗΣ Θεόφιλος