Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινότητας προς τους γονείς του σχολείου

Το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου δόθηκε στους γονείς των μαθητών του σχολείου Νίκαιας,  Κυανής Ακτής και Περιχόρων η παρακάτω επιστολή εκ μέρους του Προέδρου και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Νίκαιας, Κυανής Ακτής και Μονακό. Στην επιστολή αυτή περιλαμβάνονται το καλοσώρισμα για τη νέα σχολική χρονιά, οι πυλώνες λειτουργίας, καθώς και δράσεις της Κοινότητας για το προσεχές έτος.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.pdf