Εγγραφές για το νέο σχολικό έτος 2024-2025

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές μαθητών/τριών στο Σχολείο μας, για την επόμενη σχολική χρονιά 2024-2025. Οι γονείς μπορούν να αποστέλλουν το έντυπο εγγραφής και το έντυπο συγκατάθεσης που επισυνάπτονται, με email , ή να τα συμπληρώσουν στο σχολείο. Στην περίπτωση αποστολής με email, η προτιμώμενη μορφή εγγράφου είναι “pdf” και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα και ευδιάκριτα και ευανάγνωστα, όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία. Ονοματεπώνυμα που δεν είναι ελληνικά, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται στη γλώσσα προέλευσής τους.

Οι εγγραφές συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια του μηνός Σεπτεμβρίου, αλλα θα ηταν προτιμοτερο να πραγματοποιηθουν πριν το τέλος Ιουνίου ώστε να διευκολυνθεί η οργάνωση του σχολείου. Υποχρέωση εγγραφής έχουν όλοι οι μαθητές/τριες, είτε εγγράφονται για πρώτη φορά, είτε συνεχίζουν τη\ φοίτησή τους στο σχολείο.

Εφόσον συνεχιστεί η λειτουργία τμήματος 3χρονων νηπίων και κατά την επόμενη σχολική χρονιά, δικαίωμα πρώτης εγγραφής για το σχολικό έτος 2024-2025 έχουν όσα νήπια γεννήθηκαν το έτος 2021.

Το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου θα παραμείνει ως έχει και κατά την επόμενη σχολική χρονιά.

Να σημειωθεί πως λόγω του ότι οι εγγραφές συνεχίζονται και κατά τον μήνα Σεπτέμβριο, πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο αλλαγών στον προγραμματισμό, που δεν μπορούν να προβλεφθούν από τώρα