Επίσκεψη Γυμνασίου Ηλιούπολης, Μάιος 2004

Image

Επίσκεψη Γυμνασίου Ηλιούπολης, Μάιος 2004


Γιορτή 25ης Μαρτίου 2010

Image

Γιορτή 25ης Μαρτίου 2010
Γιορτή Σχολείου, Ιούνιος 2010

Image

Γιορτή Σχολείου, Ιούνιος 2010
Γιορτή 25ης Μαρτίου 2011

Image

Γιορτή 25ης Μαρτίου 2011


Γιορτή 25ης Μαρτίου 2013

Image

Γιορτή 25ης Μαρτίου 2013