Γιορτή 25ης Μαρτίου 2011

Γιορτή 25ης Μαρτίου 2011

[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-042.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-043.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-044.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-045.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-047.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-048.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-049.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-050.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-051.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-053.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-055.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-056.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-058.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-060.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-062.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-063.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-064.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-065.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-066.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-022.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-025.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-028.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-029.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-030.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-031.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-034.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-035.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-036.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-037.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-038.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-039.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-040.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2011/thumbs/thumbs_26-03-2011-041.jpg]