Γιορτή Σχολείου, Ιούνιος 2009

Γιορτή Σχολείου, Ιούνιος 2009

[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-001.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-003.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-005.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-008.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-009.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-010.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-014.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-015.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-016.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-020.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-022.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-025.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-030.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-032.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-034.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-037.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-040.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-041.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-042.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-043.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-046.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-048.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-050.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-053.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-054.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-055.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-056.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-057.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-058.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-059.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-060.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-061.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-062.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-063.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2009/thumbs/thumbs_13-06-2009-064.jpg]