Γιορτή 28 Οκτωβρίου 2015

θεοφάνεια 2015

[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0474.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0475.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0477.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0478.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0480.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0483.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0484.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0454-1.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0454.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0455.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0456.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0460.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0461.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0462.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0463.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0464.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0466.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0467.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0470.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2015/thumbs/thumbs_dscn0472.jpg]

Πασχαλινή Εκδήλωση Κοινότητας 2015

Πασχαλινή Εκδήλωση Κοινότητας 2015

[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4583.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4584.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4585.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4590.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4592.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4594.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4605.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4606.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4607.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4608.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4609.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4595.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4596.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4597.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4598.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4599.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4600.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4603.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4604.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4632.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4633.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4634.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4635.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4636.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4611.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4612.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4591.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4617.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4618.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4620.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4623.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4624.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4625.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4626.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4627.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4628.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4629.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4630.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4655.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4657.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4637.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4638.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4639.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4640.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4641.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4642.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4643.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4644.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4645.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4648.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4674.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4677.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4678.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4680.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4659.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4662.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4663.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4665.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4667.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4668.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4669.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4670.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4671.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4714.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4715.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4681.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4682.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4683.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4684.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4686.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4687.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4688.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4689.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4690.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4691.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4692.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4693.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4695.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4700.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4702.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4703.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4705.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4707.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4709.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4710.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4711.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4726.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4727.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4729.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4731.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4745.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4732.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4736.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4738.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4739.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4740.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4741.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4761.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4762.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4765.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4766.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4767.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4769.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4770.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4751.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4752.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4753.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4754.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4755.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4756.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4757.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4615.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4610_0.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_img_4602_2.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_10298855_10152742621455811_5508772551560345909_n.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_10468639_10152742625840811_7771025616120180164_n.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_11062034_10152742621735811_4208858793275891413_n.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_11136696_10152742633185811_3410770650878843920_n.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_11140393_10152742617920811_222311873231932129_n.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_11148321_10152742620990811_9114426501729746748_n.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_12-04-2015-3.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/pasxa-2015/thumbs/thumbs_10250069_10152742617925811_3136141577675388197_n.jpg]

Θεία Λειτουργία Κυριακής των Βαίων

[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1557.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1558.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1559.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1562.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1566.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1567.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1568.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1569.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1570.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1571.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1574.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1575.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1576.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1577.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1579.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1581.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1584.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1585.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1586.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1587.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1548.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1549.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1550.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1551.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1552.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1554.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1555.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1556.jpg]

Γιορτή 25ης Μαρτίου 2015

[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1430.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1431.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1434.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1436.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1437.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1438.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1439.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1441.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1443.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1451.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1453.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1454.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1455.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1456.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1462.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1463.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1464.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1465.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1466.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1475.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1477.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1478.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1493.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1494.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1497.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1499.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1502.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1507.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1508.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1509.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1511.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1515.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1516.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1517.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1518.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1519.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1520.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1521.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1524.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1525.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1526.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1527.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1529.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1530.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1534.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1416.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1421.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1424.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1428.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1429.jpg]

Κοπή της Βασιλόπιτας