Θεία Λειτουργία Κυριακής των Βαίων

Image

Θεία Λειτουργία Κυριακής των Βαίων

[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1557.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1558.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1559.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1562.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1566.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1567.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1568.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1569.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1570.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1571.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1574.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1575.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1576.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1577.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1579.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1581.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1584.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1585.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1586.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1587.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1548.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1549.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1550.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1551.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1552.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1554.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1555.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1556.jpg]

Γιορτή 25ης Μαρτίου 2015

Image

Γιορτή 25ης Μαρτίου 2015

[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1430.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1431.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1434.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1436.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1437.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1438.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1439.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1441.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1443.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1451.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1453.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1454.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1455.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1456.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1462.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1463.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1464.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1465.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1466.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1475.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1477.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1478.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1493.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1494.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1497.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1499.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1502.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1507.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1508.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1509.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1511.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1515.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1516.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1517.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1518.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1519.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1520.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1521.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1524.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1525.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1526.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1527.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1529.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1530.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1534.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1416.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1421.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1424.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1428.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/25-2015/thumbs/thumbs_dscn1429.jpg]