Επίσκεψη Γυμνασίου Ηλιούπολης, Μάιος 2004

Image

Επίσκεψη Γυμνασίου Ηλιούπολης, Μάιος 2004

[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0064b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0065b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0066b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0068b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6136.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6137.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6138.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6139.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6142.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6143.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6144.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6145.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6147.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6148.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6149.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6151.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6152.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6153.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6154.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6155.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6156.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6157.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6160.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6162.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6164.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6167.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp6168.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0034.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0038.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0045.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0052b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0053b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0054b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0055b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0056b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0057b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0058b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0059b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0060b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0061b.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/2004/thumbs/thumbs_imgp0062b.jpg]

Θεία Λειτουργία Κυριακής των Βαίων

Image

Θεία Λειτουργία Κυριακής των Βαίων

[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1557.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1558.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1559.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1562.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1566.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1567.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1568.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1569.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1570.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1571.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1574.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1575.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1576.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1577.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1579.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1581.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1584.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1585.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1586.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1587.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1548.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1549.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1550.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1551.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1552.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1554.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1555.jpg]
[img src=http://www.st-spyridon-nice.com/wp-content/flagallery/15-04-6_06-54-51/thumbs/thumbs_dscn1556.jpg]