Χρήσιμες Πληροφορίες

Άμισθο Προξενείο Νίκαιας
Δ/νση: Villa Carlonia, 13, rue Maccarani, 06000 Nice, France
Τηλ.: +33 (0) 4.93.01.21.11
Fax: +33 (0) 4.93.76.00.65
Email: info06@consulatgrece.fr


Άμισθο Γενικό Προξενείο Μονακό
Διεύθυνση: Le Μontaigne 7, Avenue de Grande Bretagne, Monte-Carlo 98000, Principauté de Monaco
Τηλέφωνο: (+377) 99 99 03 03
Ε-mail: info@consulat-grece.mc


Hλεκτρονική υπηρεσία εξυπηρέτησης Ελλήνων πολιτών MyConsulLive
https://www.mfa.gr/france/ypiresies/ypiresies-gia-ellines/uperesia-elektronikes-exupereteses-ellenon-politon-myconsullive.html


Νίκος ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ
Επίσημος νομικός εμπειρογνώμονας – μεταφραστής.
Site : https://traductions-grec.fr
Tél : +33 (0)6 08 37 02 49